Yukimi-sake

yukimi sake

yukimi, winter, sake, snow, tokkuri, atsukan, choko, nihonshu